Fotograf Mikael Svensson

Se fler av fotograf Mikael Svenssons mästerverk på www.mikaelsvensson.com

Där har vi agerat bollplank och gett glada tillrop både utseende- och innehållsmässigt.