Göteborgs Stad

Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten arbetar för att göteborgarna ska ha rent vatten i kranen, att deras sopor tas om hand på ett miljövänligt sätt och att stadens avloppsvatten leds bort till reningsverket. Rut och jag har genom åren formulerat och formgett en del av myndighetens rapporter.

< Tillbaka Nästa >