Partillebo

Partillebos är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar närmare 4 000 bostäder och ett flertal lokaler i Partille kommun.

Rut och jag fick i uppdrag att ge bolagets Årsredovisning en ny grafisk formgivning med illustrativa element. Vi tog fasta på uppdragsgivarens allmänna önskemål om en lättare ton, fler bilder på människor, illustrativa inslag samt ökad läsbarhet och tillgänglighet.

< Tillbaka Nästa >