Utbildning Skaraborg

Rut och jag har fått i uppdrag att producera programkataloger för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Skaraborgs 15 kommuner. Uppdraget löper över fyra år med start 2018.

Syftet är att, på ett attraktivt och lättillgängligt sätt, erbjuda alla blivande gymnasieelever i Skaraborg enkel och saklig information genom programbeskrivningar och presentationer av programutbudet.

< Tillbaka Nästa >