WMOC 2016

Grafisk formgivning av 32-sidig programtidning för WMOC Göteborg 2015, 24/7-1/8.