Kontoret i ryggsäcken

Shano Westerlund är Partillebos boendeutvecklare och anpassar dagarna efter var hon behövs. Hon har inget fast schema och har oftast kontoret i ryggsäcken. Shano är numera diplomerad fastighetsförvaltare, som komplement till sin socionomutbildning. Att ha kunskap om fastighetsförvaltning har hon stor nytta av när det dyker upp frågor av mer byggnadsteknisk karaktär. ”Man kan hitta mig springande i källargångar samtidigt som jag hanterar en grannkonflikt. Det låter kanske som en klyscha men ingen dag är den andra lik”, ler Shano.