Perago ortopedklinik

Ortopedkliniken har sina rötter inom idrottsmedicin och idrottsortopedi, med uttalad inriktning på snabb behandling och rehabilitering. Då Perago hade sin verksamhet på Carlanderska sjukhuset i Göteborg, tog Rut och jag fram samtligt informationsmaterial samt utvecklade klinikens hemsida.

< Tillbaka Nästa >